دانلود رایگان مقاله تأثير کاربرد بهاره روغن ولک و ترکيب آن با عناصر غذايي بر صفات فيزيولوژيک، عملکرد و کيفيت ميوه پسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مقاله تأثير کاربرد بهاره روغن ولک و ترکيب آن با عناصر غذايي بر صفات فيزيولوژيک، عملکرد و کيفيت ميوه پسته :


تعداد صفحات :10

به منظور بررسی تأثیر کاربرد بهاره روغن ولک (3 و 5 در هزار) به تنهایی و ترکیب آن با 4 نوع کود کامل بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت پسته، این تحقیق در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار بر روی رقم پسته اوحدی در منطقه چترود کرمان به مدت دو سال اجرا گردید. محلول‎پاشی هر تیمار طی دو مرحله (10 و 30 اردیبهشت) با مقادیر توصیه شده مربوط به هر کود برای هر تیمار انجام شد. بعد از محلول‎پاشی مرحله دوم، صفات اکوفیزیولوژیک شامل تعرق، دمای سطح برگ، هدایت روزنه‌ای، میزان فتوسنتز، میزان فلورسنس کلروفیل حداکثر ‌(fm)، متغیر (fv)، متغیر به حداکثر (fv/fm) و صفات کیفی شامل درصد خندانی، درصد ناخندانی، درصد پوکی، وزن 100 دانه، اونس و وزن کل محصول، همچنین عناصر غذایی برگ شامل میزان فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس در نمونه‌های برگی تهیه شده از درختان در مرداد ماه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف مکمل‎های غذایی به تنهایی می‌تواند باعث افزایش درصد خندانی و پوکی در محصول گردد ولی اختلاط آنها با روغن ولک در فصل بهار بر روی خصوصیات کیفی محصول اثر منفی دارد. همچنین اختلاط روغن ولک با مکمل‎های غذایی باعث کاهش درصد خندانی و پوکی در محصول می‌شود.

لینک کمکی