دانلود رایگان پايش ماهواره اي و تحليل همديد پديده ي گرد و غبار در کلان شهر مشهد طي دوره آماري 2013-2009

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان پايش ماهواره اي و تحليل همديد پديده ي گرد و غبار در کلان شهر مشهد طي دوره آماري 2013-2009 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و مخاطرات محيطي

تعداد صفحات :26

پدیده گرد و غبار در شرایط امروزی ایران به عنوان یک مخاطره محیطی جدی، مشکلات عمده ای را برای محیط زیست و سلامت مردم به وجود آورده است. موضوع این تحقیق تحلیل گرد و غبار هوای کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009 است. بدین منظور از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای MODIS و با کاربرد شاخص دمای درخشایی، آشکارسازی گرد و غبار انجام و قلمرو گسترش آن بر روی شهر مشهد انجام شده است. سپس در جهت تحلیل علل سینوپتیک وقوع گرد و غبار، نقشه های 500 هکتوپاسکال که از پایگاه NOAA با قدرت تفکیک 2.5×2.5 درجه طول و عرض جغرافیایی به صورت چهارنوبت در روز دریافت گردیده بود تحلیل شد. همچنین برای تعیین مناطق منشا غبار، مدل جریانی HYSPLIT به روش پسگرد، طی 24 ساعت قبل از وقوع برای روزهای آماری مورد مطالعه اجرا گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد، که نواحی منشا غبار روی شهر مشهد طی دوره گرم سال، در شرق و شمال شرق یعنی بیابان های ترکمنستان و همچنین اراضی تغییر یافته دشت های شمال شرق کشور قرار دارد. در دوره سرد سال نیز بیشتر نواحی شمال غربی شهر مشهد و از شرق دریای خزر با فراوانی کمتر توده گرد و غبار به سمت شهر مشهد کشیده می شوند. همچنین در کلیه نمونه های مورد مطالعه قرارگیری پرفشار حرارتی در تراز 500 هکتوپاسکال و مکان گزینی امگای منفی در سطح زمین موجب صعود و ناپایداری هوا شده که با در نظر گرفتن جهت جریانات غبار، مشخص می شود که غبار از مناطق منشا برخاسته و به سمت کلان شهر مشهد هدایت شده است.
كلید واژه: گرد و غبار، دمای درخشایی، سینوپتیک، مدل HYSPLIT، کلان شهر مشهد

لینک کمکی