دانلود رایگان کنترل برداري بدون سنسور DFIG با رويتگر MRAS بر اساس جريان روتور در شرايط افت ولتاژ نامتعادل شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان کنترل برداري بدون سنسور DFIG با رويتگر MRAS بر اساس جريان روتور در شرايط افت ولتاژ نامتعادل شبکه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق

تعداد صفحات :10

در این مقاله یک کنترل کننده بدون سنسور برای ژنراتور القایی از دو سو تغذیه DFIG در شرایط نامتعادلی ولتاژ شبکه طراحی شده و به جای اندازه گیری سرعت و زاویه روتور از تخمین آنها با RCMO استفاده شده است. ولتاژ نامتعادل شبکه، باعث ایجاد مولفه منفی ولتاژ و جریان DFIG می شود. توالی های مثبت و منفی مدل DFIG در چارچوب مرجع سنکرون در نظر گرفته شده اند. تغییر در توان مرجع اکتیو و راکتیو DFIG، یعنی P و Q با وجود مولفه منفی ولتاژ و جریان تعریف شده و دنباله روی توان تولیدی از مرجع تحقیق شده است. در این مقاله هدف سیستم کنترلی، حذف نوسان های جریان روتور می باشد و بدین منظور دو کنترل کننده در چارچوب مرجع استاتور dq برای هر یک از مولفه های مثبت و منفی در نظر گرفته شده که بتواند کنترل دقیق و صحیحی بر روی مولفه های جریان روتور (مولفه مثبت و منفی) ایجاد کند. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، شبیه سازی بر روی یک سیستم DFIG ، 2MW در محیط نرم افزار MATLAB/Simulink انجام شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم کنترل برداری بدون سنسور پیشنهادی با وجود نامتعادلی ولتاژ شبکه، به خوبی سرعت و موقعیت روتور را تخمین زده و به علاوه همچون کنترل با سنسور، توان های مورد نیاز شبکه را نیز تامین می کند.
كلید واژه: کنترل برداری، بدون سنسور، توان اکتیو و راکتیو، DFIG، RCMO

لینک کمکی