دانلود رایگان ارزيابي انرژي و اقتصادي توليد بيوديزل از روغن تفاله زيتون با رويکرد چرخه زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان ارزيابي انرژي و اقتصادي توليد بيوديزل از روغن تفاله زيتون با رويکرد چرخه زندگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :13

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی چرخه حیات انرژی و اقتصادی تولید بیودیزل از روغن تفاله زیتون با استفاده از امواج فراصوت است. بدین منظور تولید بیودیزل در قالب چرخه حیات متشکل از مراحل تولید کشاورزی زیتون، حمل و نقل، روغن کشی زیتون، روغن کشی تفاله زیتون، و تولید بیودیزل بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی در طی چرخه حیات تولید بیودیزل براساس مدل تخصیص جرم و تخصیص اقتصادی به ترتیب 2601.9 و 3805.04 مگاژول بر هکتار بوده است. میزان انرژی خروجی (بیودیزل) نیز 3489.36 مگاژول بر هکتار محاسبه شد. شاخص های انرژی نیز برای تولید بیودیزل محاسبه شد که عبارت بودند از: بازده انرژی، بهره وری انرژی، خالص انرژی، و نسبت انرژی فسیلی که با توجه به نوع مدل تخصیص (جرمی ـ اقتصادی) به ترتیب برابر با 1.34؛ 0.92 (بدون واحد)، 0.04؛ 0.03 لیتر بر مگاژول، 1413.50؛ 315.68(- (مگاژول برهکتار، و 1.67؛ 0.93 (بدون واحد) محاسبه شد. شاخص های اقتصادی محاسبه شده برای تولید بیودیزل عبارت اند از: ارزش تولید ناخالص، بازده ناخالص، بازده خالص، نسبت سود به هزینه، و بهره وری که به ترتیب برابر با 3.24 میلیون ریال بر هکتار، 1.02 میلیون ریال بر هکتار، 1.01 میلیون ریال بر هکتار، 1.45 (بدون واحد)، و 48.43 لیتر بر میلیون ریال محاسبه شد.
كلید واژه: امواج فراصوت، بیودیزل، ترانس استریفیکاسیون، چرخه حیات، روغن تفاله زیتون

لینک کمکی