دانلود رایگان سينرژي ، فاکتور کليدي در مديريت سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان سينرژي ، فاکتور کليدي در مديريت سازمان ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس علمي مديريت، اقتصاد کاربردي و تجارت

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هم افزایی از مسایل نوین و مهم در علوم مدیریتی و بویژهنظریات مدیریت، نظیر بحث سیستم ها می باشد . هم افزایی،که با عنوان سینرژی نیز شناخته می شود، به اثر ترکیب ایجادشده توسط دو یا چند بخش، عنصر یا فرد اشاره دارد. به بیانساده، هم افزایی زمانی رخ می دهد که کل بزرگتر از مجموعاجزا باشد.سینرژی دسترسی پیدا کردن به یک منبع بیکران انرژی استکه به صورت مستور و نامریی در هستی موجود می باشد. رازسینرژی در انرژی نهفته در پیوندهای درون سیستم است. اگرارتباطات بین اجزای سیستم ها به خوبی تعریف و پیاده سازیشوند، می توانند سبب افزایش کارکرد کل سیستم شوند. با بهاشتراک گذاشتن تجربه و دانش تک تک اجزای گروه، عنصردانایی جدیدی تشکیل می شود که تا پیش از آن هرگز وجودنداشته است.هدف این مقاله بررسی مفهوم، مفروضات و عناصر و موانع هم-افزایی در سازمان است.

لینک کمکی