دانلود رایگان مديريت منابع انساني پايدار با برجستگي ذي نفعان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مديريت منابع انساني پايدار با برجستگي ذي نفعان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي مديريت، اقتصاد و بازاريابي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

مقاله حاضر بررسی میکند که چگونه مدیران ارشد به معنای مدیریت منابع انسانس پایدارومناطق مسیولیت آن وچگونگی طبقه بندی وشناسایی ذی نفعان می پردازند و داده های تجربی به عنوان بخشی از فشارسنج پرس وجو جمع آوری شده است.تجزیه وتحلیل کیفی چهاربعدازمدیریت منابع انسانی پایدار رانشان می دهد:عدالت وبرابری،عملکرد های شفاف منابع انسانی،سوددهی ورفاه کارمندی.آن چهار منطقه وسیع تر مسیولیت را نشان می دهد:قانونی،اخلاقی،مدیریتی،اجتماعی واقتصادی.برخلاف نوشته های قبلی مدیریت منابع انسانی سبز،مسیولیت بومی تاحد زیادی نادیده گرفته شده است.مطالعه همچنین طیف گسترده ای از ذی نفعان، مخصوصا ،مالکان،مدیران،مشتریان،کارمندان ونمایندگان کارمندان وهم نقش های مخصوص آنهاوالزامات مورد نیازشان برای مدیریت منابع انسانی پایداررا نشان می دهد.این یافته ها به نوشته های مدیریت منابع انسانی پایدار به وسیله ی نشان دادن ابعادومسیولیت های وسیع ترچنان که به وسیله ی مدیران ارشد دیده شده اند،کمک می کند.تصورات آنها ازمدیریت منابع انسانی پایدار،با وجود نقش مهم وحیاتیشان درمشروعیت بخشیدن به مدیریت منابع انسانی پایداردرنوشته های قبلی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.این نتایج همچنین به نظریه اهمیت ذی نفعان ،(شناسایی واولویت بندی) آنها درزمینه مدیریت منابع انسانی پایدارازدیدگاه مدیران ارشد کمک میکند

لینک کمکی